Hjem

Psykolog Amund Bjerke

Velkommen til

MIN PRAKSIS

Velkommen til psykolog Amund Bjerke i Hønefoss!

 

Mitt kontor ligger i Hønefoss sentrum. Jeg er spesialist i klinisk psykologi og tilbyr mine klienter psykoterapi, coaching og veiledning. Dette er en fullstendig privat psykologpraksis hvor klienten selv betaler for timene. Dette er et tilbud som er lett tilgjengelig, har kort ventetid, høy faglighet, god service og som er på klientens premisser.

 

Den viktigste målgruppen for min privatpraksis er mennesker i Hønefoss og omegn som kan oppnå en bedret livskvalitet ved hjelp av tre til ti timer hos psykolog, og som er villig til å investere litt tid, innsats og penger på det. Det handler altså om å unne seg å fokusere sine egne behov, personlige utvikling og mental helse. Noen opplever ytre belastninger eller kriser som de ønsker å håndtere på en bedre måte, mens andre trenger hjelp til å behandle en psykisk lidelse.

Mot et rikt og

MENINGSFULT LIV

Psykoterapi, coaching og veiledning som hjelper deg å komme videre !

Få hjelp til å mestre

ANGST OG DEPRESJON

Halvparten av befolkningen vil i løpet av livet oppleve å ha en psykisk lidelse. De vanligste lidelsene er angstlidelser som 1 av 4 får i løpet av sitt liv. En av fem rammes i løpet av sitt liv av depresjoner. Psykiske utfordringer kan beskrives som lykketyver som stjeler livskvalitet. De er en svært viktig årsak til sykemeldinger og hindrer mennesker i å leve slik de egentlig ønsker. Etter min mening er det å søke hjelp for slike plager ikke flaut, men vitner i steden om klokhet og evne til å ta vare på seg selv. Hos meg får du raskt vurdering og hjelp dersom du eller dine trenger hjelp. Ved behov samarbeider vi med din fastlege.

Å bestille den første

SAMTALEN

 

Det er ikke nødvendig med henvisning og jeg har ingen ventetid. Alle mennesker er forskjellige og det er ikke mulig å gi et klart svar på hvordan jeg kan hjelpe akkurat deg, dine barn eller din familie før vi har snakket med hverandre. Jeg anbefaler at vi begynner med en telefonsamtale på rundt 20 minutter og at vi så avtaler en ny time raskt etter det. Om du føler deg mer komfortabel med å gå rett på en vanlig time, er det selvsagt helt i orden. Da er det vanligvis best å begynne med en dobbelttime slik at man har litt tid til å bli kjent, beskrive utfordringer og ønsker.

 

Den enkleste måten å bestille en time på er å bruke internettbestillingen av timer som det er link til nederst på siden. Velg type time, dato og klokkeslett. Du kan ellers ringe eller sende brev, e-post eller sms. Du kan også be din fastlege om å henvise deg.

Faglig kompetanse

 

Spesialist i kinisk psykolog.

Gjennomgått videreutanning i kognitiv psykologi

Gjennomgått videreutanning for sakkyndige

EMDR trinn 1 og 2

Copyright @ All Rights Reserved